Általános szerződési feltételek

I. Általános információk

 1. Ezen üzleti feltételek a www.enim.hu webáruházban távúton köttetett szerződésekre vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014-es számú törvény termékeladásról vagy szolgáltatás nyújtásról távúton megkötött szerződés szerint.
 2. Az eladó: La piazza, s.r.o, Hlavná 8, Dlhá Ves 049 55. Statisztikai számjegy 47589086, Cégjegyzékszám 2024004686. Tel. +421 915 469 900, e-mail: info@enim.hu. Nyilvántartva a Košice I-i Kerületi Cégjegyzékében, Sro csoport, 34913/V számú betét.
 3. A vásárló egy fogyasztó, ún. természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem végez foglalkozást vagy foglalkozást üzleti tevékenysége során. A vásárlást mint az üzleti tárgyát a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991-es számú irányelve szabályozza.
 4. A fogyasztóvédelmi felügyelet a Kassai régió SOI-felügyelete, Vrátna 3, 043 79 Kassa 1.

II. Rendelés és a szerződés megkötése

 1. A kitöltött megrendelés elküldése a szerződés megkötésének javaslata a Polgári Törvénykönyv szerint, a webáruház ajánlata alapján az eladó részéről. A szerződés létrejöttét az eladó a rendelésnek megerősítése jelenti.
 

III. A termék ára

 1. A termékek árai a webáruházban végsőnek számítanak az adót is beleértveAz eladó ÁFA fizető. A termék ára nem tartalmazza a szállítás díját. Ezek az oldalon  vannak feltüntetve https://www.enim.hu/hu/szallitasi-lehetosegek/ és a kosárban még a rendelés befejezése előtt, ahol a vásárló látja a rendelés teljes összegét, beleértve a szállítás díját is.
 

IV. A termék kifizetése

 1. Az eladó elfogadja a megrendelt áru kifizetését olyan módok szerint, amik a következő oldalon vannak feltüntetve: https://www.enim.hu/fizetesi-lehetosegek/.
 2. Megrendelés része a vásárló kötelessége kifizetni a megrendelt áru teljes árat az eladónak.

V. A termék kézbesítése

 1. A terméket átvettnek tekintik abban a pillanatban, amikor a vásárló vagy a vásárló által meghatározott harmadik személy (a szállító kivételével) átveszi a termék egészét, vagy a) a vásárló által megrendelt termékek külön vannak kézbesítve, így a termék átvettnek minősül az utolsó termék átvételekor, b) a termék több elemből vagy részből tevődik össze, így a kézbesítés az utolsó elem vagy rész kézbesítésekor valósul meg, c) a termék rendszeresen kézbesítésre kerül egy meghatározott időszakban, a kézbesítés időpontja az első termék átvételének számít.

VI. Reklamáció

 1. Az eladó vállalja a felelősséget az esetleges hibákért a termék átvételekor. A használt termékek esetében nem vállal felelősséget a használatból eredő hibákért ill. elhasználódásért. Az alacsonyabb áron eladott termékek esetén nem vállal felelősséget, amiért az alacsonyabb ár volt meghatározva. Ha nem olyan termékekről van szó, amelyek gyorsan romlandók, vagy használtak, az eladót terheli a felelősség a keletkezett hibákért, amelyek az átvétel után keletkeztek és még jótállás alatt állnak (jótállás).
 2. A jótállási idő új termék esetén 24 hónap, amely az átvételtől számítódik a vásárló által. A használt termék esetén a jótállás 12 hónap. Szolgáltatások jótállása (javítás és átalakítás) 3 hónap. Rendelésre készült termékek előállításának garanciális ideje 24 hónap. Amennyiben az eladott terméken, csomagolásán vagy a használati utasításában vagy csatolt formában fel van tüntetve a termék használatának ideje, a jótállás nem telik le ezen idő lejárta előtt. Olyan vásárlók számára, akik nem fogyasztók, a jótállás ideje 24 hónap.
 3. A garancialevelet a vásárló kérésére állítják ki. Reklamáció esetén elég egy a vásárlást bizonyító irat.
 4. Amennyiben az áru olyan hibát tartalmaz, amely eltávolítható, a vásárlónak joga van, hogy azt ingyenesen, időben és alaposan eltávolítsák. Az eladó a keletkezett hibát mindennemű halogatás nélkül ki kell, hogy javítsa.
 5. A vásárlónak azonban nem kell továbbá használnia olyan terméket, amelyen hibát észlelt. Ha olyan hibáról van szó, amely a vásárlás után keletkezett, mindennemű halasztás nélkül jelezni kell, legkésőbb a jótállás idejének lejártáig. A jótállás lejárta után a reklamáció joga elveszik.
 6. Olyan elhasználódás, amely jellemző egy adott anyagra, vagy használat nem minősül hibának. Nem számít hibának, amennyiben az eladott termék jellegéből eredően, az élettartama rövidebb, mint a jótállás ideje és ha a rendszeres használat mellett elhasználódik a termék még a garanciális idő lejárta előtt.
 7. A vásárló a hiba eltávolítása helyett kérheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak egy alkatrészt érint, akkor egy alkatrész cseréjét, ha az eladónak ebből nem származnak aránytalan költségek az áru árát és a hiba súlyát illetően. Az eladó mindig kicserélheti a terméket egy hibátlanra a hiba eltávolítása helyett, amennyiben ez a vásárlónak nem okoz nehézséget. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltávolítani és ami akadályozza a termék alapos használatát, a vásárlónak joga van a cserére, vagy elállhat a szerződéstől.
  Ugyanezek a jogok érvényesek a vásárlóra is, ha olyan eltávolítható hibáról van szó, de a vásárló nem tudja az ismétlődően fellépő hiba miatt, vagy a magas számú hiba miatt rendesen használni a terméket. Ha eltávolíthatatlan hibáról van szó, a vásárlónak joga van megfelelő kedvezményre a termék vételárából.
 8. A felelősségből eredő jogok az eladónál érvényesíthetők. Ha azonban a garancialevélben fel van tüntetve a szerviz, ami az eladás helyén vagy egy a vásárlóhoz közelebbi helyen van, a vásárlónak joga van a szervizben javíttatni az adott terméket. A szerviz köteles a javítást legkésőbb 30 napon belül megvalósítani.
 9. Csere esetén a jótállás megújul az új termék átvétele után. Ugyanez lép érvénybe, alkatrészt cseréltek, ami jótállás alatt állt.
 10. Reklamáció elrendezését a reklamációs folyamatot kell érteni, ami a javított termék átadásával végződik, vagy cserével, a vételár visszafizetésével, kedvezmény kifizetésével a vételárból, az írásos felhívás átvételével vagy egy megindokolt elutasítással.
 11. A reklamáció érvényesítésekor az eladó dönti el a reklamáció menetét azonnal, ill. ha összetettebb esetről van szó, akkor legkésőbb 3 napon belül a reklamáció beadásától számítva, indokolt esetekben, leginkább, ha a termék, ill. a szolgáltatás állapota bonyolult technikai értékelést igényel, 30 napon belül a reklamáció benyújtásától. A reklamáció módjának
  meghatározása után a reklamáció azonnal elrendezésre kerül, indokolt esetekben a reklamációt később is elrendezhetik; a reklamáció azonban nem tarthat 30 napnál tovább a reklamáció beadásától számítva. A reklamáció elrendezésének ideje lejárta után a vásárlónak joga van elállni a szerződéstől és joga van a egy új termék cseréjére.
 12. Amennyiben a vásárló élt a reklamáció lehetőségével az első 12 hónapban a vásárlástól számítva, az eladó a reklamációt kizárólag szakvélemény alapján utasíthatja el; a szakvélemény eredményére tekintettel nem követelhet a vásárlótól a szakvéleményért és azzal kapcsolatos kiadások költségeit. Az eladónak kötelessége elküldeni a vásárlónak a szakvélemény alapján íródott reklamáció elutasításának másolatát legkésőbb 14 napon belül a reklamáció elrendezésétől. Ha a vásárló a vásárlástól számított 12 hónap után érvényesíti a reklamációt és az eladó elutasítja azt, köteles a vásárlóval tudnia, kinek küldheti el a terméket a szakvéleményezésre. Ha a termék el van küldve szakvéleményezésre egy adott személynek, a szakvéleményezés költségeit, mint a vele kapcsolatos kiadásokat az eladó állja függetlenül a szakvélemény eredményére. Ha a vásárló szakvéleménnyel bizonyítja az eladó felelősségét a hiba miatt, újból kérelmezheti a reklamációt; a szakvélemény során a jótállási idő nem telik. Az eladó a reklámicó napjától számított 14 napon belül köteles a vásárlónak visszaküldeni a szakvélemény költségét, valamint az ahhoz kapcsolódó költségeket. Az újonnan beadott reklamációt nem lehetséges elutasítani.
 13. Az eladó köteles a vásárlónak a reklamáció érvényesítése esetén igazolást adni. Ha a reklamáció e-mailen keresztül kerül érvényesítésre, az eladó köteles az igazolást a reklamáció érvényesítésére azonnal elküldeni; ha az igazolást nem lehet azonnal elküldeni, felesleges halasztás nélkül el kell küldeni, legkésőbb természetesen a reklamáció igazolásával; a reklamáció rendezéséről szóló igazolást nem kell elküldeni, ha a vásárlónak lehetősége van a reklamációt más módon felmutatni.

VII. A termék visszaküldése - elállás a szerződéstől ok megadása nélkül

 1. A vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől ok megadása nélkül 14 napon belül az áru
  átvételétől. Ezzel a joggal csak a fogyasztó élhet.
 2. Az áru átvettnek számít a vásárló által abban a pillanatban, ha a vásárló vagy az általa meghatározott harmadik személy a szállító kivételével átveszi a termék összes részét a megrendelt terméknek, vagy ha a) a vásárló által megrendelt áruk egy rendelésben elválasztva kézbesítik, az áru átvételének pillanata az utolsó áru kézbesítése, b) a termék több részből,alkatrészből áll, az átvétel pillanata az utolsó rész, alkatrész átvétele, c) az áru ismételten meghatározott időszakban érkezik, az átvétel pillanata az első áru kézbesítésétől számítódik.
 3. A vásárló az elállási időszak megkezdése előtt visszavonhatja az áru szállítására vonatkozó szerződést.
 4. A vásárló nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya: egy olyan termék, amely személyes kérésre lett teljesítve a fogyasztó részéről, méretre készült termék személyesen egy fogyasztó részére, sürgető javítás, karbantartás, amelyre kifejezetten a fogyasztó kérte meg az eladót; ez nem érvényes olyan szolgáltatások szerződéseire és olyan szerződésekre, amelynek tárgya más áru értékesítése, mint szükséges pótalkatrész a javításhoz vagy karbantartáshoz, amennyiben a fogyasztó látogatása során lezárták, és a fogyasztó előzetesen nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat.
 5. A vásárló érvényesítheti a szerződéstől való elállási jogát írásos formában vagy más hordozón(pl. e-mailen), ugyanakkor formanyomtatvány elküldésével, amelyet az általános szerződési feltételek végén lehetséges lehúzni.
 6. A szerződéstől való jogot érvényesítheti a jelentés elküldésével az utolsó napon is a 14 napos határidőben.
 7. A szerződéstől való elállás dokumentumainak átvételétől számítva 14 napon belül az eladó visszaszolgáltatja a vásárlónak az összes költséget, amelyet kapott beleértve a szállítási és postai költségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az eladó ugyanolyan módon küldi vissza a pénzt, mint amilyet a vásárló használt a fizetésnél. A vásárló megegyezhet az eladóval, hogy más módon végezze a pénzvisszafizetést.
 8. Az eladó nem köteles a vásárlónak az utólagos költségeket állni, ha a vásárló kimondottan más szállítási módot választott, mint az eladó által ajánlott legolcsóbb szállítási mód. Utólagos költség alatt a szállítási költségek közötti különbséget kell érteni, amit a vásárló választott és az eladó által ajánlott legolcsóbb szállítási mód.
 9. A szerződéstől való elállás folyamata alatt az eladó nem köteles visszafizetni a pénzt a vásárlónak még azelőtt, mielőtt az áru kézbesítve lett volna vagy a vásárló nem igazolta volna, hogy azt visszaküldte, hacsak az eladó nem indítványozza, hogy az árut nem veszi át személyesen vagy egy általa megbízott személy által.
 10. A vásárló köteles legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállástól számítva az árut visszaküldeni vagy leadni az eladónak vagy az eladó által megbízott személynek. Ez a határidő megőrizettnek minősül, ha az áru küldésre került legkésőbb a határidő utolsó napján.
 11. A szerződéstől való elálláskor a vásárlót csak az áru visszaküldésének költségeit fizeti ki az eladónak vagy az eladó által megbízott személynek, akinek a csomagot átadhatja, az áru jellegéből kifolyólag, mivel azt nem lehet postán visszaküldeni.
 12. A vásárló az áru kézbesítése után kipróbálhatja funkcióját, amennyiben ha el szeretne állni a szerződéstől, az árut nem használhatja. Az áru természetének, jellemzőjének és funkcionalitásának megállapítása érdekében a fogyasztónak csak úgy kezelheti és irányíthatja az árut, ahogyan azt az üzletben is megengedik. A vásárlótól elvárják, hogy a szerződés elállásának határidejének lejártáig az árut csak kellő gondossággal kezelheti, ill. ellenőrizheti.

VIII. Viták alternatív megoldása

 1. A vásárlónak- fogyasztónak- joga van az eladóhoz fordulni javítás kérvényével (pl. e- mailben), amennyiben nem elégedett azzal a móddal, ahogy az eladó a reklamációt levezette vagy olyan benyomása van, hogy az eladó megsértette fogyasztói jogait. Ha az eladó elutasítja ezt a kérvényt, vagy nem válaszol rá 30 napon belül az elküldéstől számítva, a fogyasztónak joga van javaslatot tenni egy alternatív vitarendezésre az Alternatív vitarendezési testületnél (tovább csak ARS) 391/2015 törvénygyűjtemény alapján. Az ARS alanyai a szervek és jogi személyek a Törvény 3.§-ának 391/2015 törvénygyűjteménye alapján. Az ARS tagjainak listája elérhető a Szlovák Agrárminisztérium oldalán a www.mhsr.sk-n. A javaslatot  fogyasztó a Törvény 12. §-ának 391/2015 törvénygyűjteménye szerint adhatja be.
 2. A fogyasztó panaszt tehet a az alternatív vitarendezés RSO felületén, amely elérhető online a
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm oldalon.
 3.  Az alternatív vitarendezést csak az a fogyasztható veheti igénybe, aki olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem végez üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási tevékenységet. Egy alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti vita tárgyát képezi, amely a fogyasztói szerződésből ered vagy a fogyasztói szerződés következtében merül fel. Az alternatív vitarendezés csak a távúton megkötött szerződésekre érvényes. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitákra, amelynek értéke nem haladja meg a 20 €/6 319 Ft. Az ARS megkövetelheti, hogy a fogyasztó díjat fizessen az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséért, legfeljebb 5 €/1 579 Ft ÁFA-val.

IX. Személyes adatok védelme

 1. A személyes adatok feldolgozásának célja az, hogy olyan fogyasztói szerződést teljesítsenek, amelyet az eladó a vásárlóval köt megrendelés létrehozásával egy online webáruházban. Ez a fogyasztói szerződés a vásárló személyes adatainak feldolgozásának jogalapja is. A személyes adatok megadása szerződési követelmény, amely szükséges a szerződés
  megkötéséhez. A személyes adatok megadása az eladó feltétele a webáruházban való vásárlásban. Ha a vásásrló nem ad meg minden kért személyes adatot az eladónak, ez az adásvételi szerződés nem megkötéséhez vezethet.
 2. Az eladó a személyes adatok feldolgozásakor a 18/2018-as számú a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint jár el és csak a fogyasztói szerződéshez szükséges nélkülözhetetlen adatokat dolgozza fel.
 3. Az eladó a vásárló szokásos adatait dolgozza fel.
 4. Az eladó a vásárló személyes adatait az információs rendszerben 10 évig őrzi meg.
 5. A vásárlónak joga van a személyes adatai frissítéséhez online módon az internetes üzlet weboldalán, ügyfél részlegben, a bejelentkezés után, vagy más formában (e-mailben, írásban).
 6. Fogyasztói szerződés céljából a személyes adatok tovább adhatók harmadik oldalnak- szállítási cégeknek (futároknak) és cégeknek, amely számlázási iratokat dolgoz fel.
 7. A vásárló személyes adatait nem hozzák nyilvánosságra.
 8. Az eladó a vásárló személyes adatait tovább adhatja (e-mail címre kiterjedően) a Heureka  Shopping s.r.o. társaságnak, kizárólag a “Hiteles vásárlók” program keretén belül visszaigazolást nyerve a vásárlótól a megvalósult vásárlás érdekében a webáruházban.
 9. Az eladó a személyes adatokat felhasználhatja marketing célokra (például hírlevelek küldésére e-mailek újdonságokról, kedvezményekről, akciókról stb.) a vásárló előzőleges beleegyezése nélkül is. E célból az eladó a vásárló elengedhetetlen adatait dolgozza fel, mint a név, vezetéknév és e-mail cím. Ha a vásárló nem ért egyet a marketing célú személyes adatai feldolgozásával, ellenzését akármikor kifejezheti például egy üzenet elküldésével az e-mail címre egy kérvénnyel a hírlevelek leiratkozásáról vagy az e-mailben feltüntetett linkre kattintva. A személyes adatok nem lesznek marketing célokra felhasználva, sem harmadik oldalnak átadva, ugyanígy nem lesznek nyilvánosságra hozva.
 10. A vásárlónak joga van megerősítést kérnie arról, az eladó által mely személyes adatok kerültek feldolgozásra. A vásárlónak joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz és információkhoz, milyen célokra van feldolgozva, az adatok mely kategóriája kerül feldolgozásra, kinek a részére szolgáltatják ezen adatokat, milyen hosszú időre őrzik meg, hogy az automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.
 11. Az első fent felsorolt személyes adatok szolgáltatása ingyenes. Ismételten kért személyes adatok szolgáltatása esetén, amelyet a vásárló kér, mint kezelési költség, 5 €/1 579 Ft kerül számlázásra.
 12. A vásárló kérheti az eladótól, hogy személyes adatait javítsa, kiegészítse. A vásárló kérheti személyes adatai törlését, vagy a feldolgozás korlátozását. A vásárló kifogásolhatja személyes adatai feldolgozását.
 13. A vásárlók személyes adatainak feldolgozása szintén szükséges az archiválás céljára (a szlovák jogszabályok szerinti kötelezettség érdekében az eladó részéről, például a számviteli dokumentumok 10 évig való megőrzését). Ha a vásárló a személyes adatok törlését kéri, amelyek feldolgozás alatt állnak az adásvételi szerződéssel kapcsolatban, a kérelmet elutasíthatják.
 14. A vásárlónak joga van a személyes adatok eladó általi feldolgozásának korlátozásához, ha a vásárló kifogásolja a személyes adatok helyességét, az időszak alatt, amely lehetővé teszi az eladó számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 15. A vásárlónak joga van személyes adatainak beszerzéséhez, amelyet az eladónak szolgáltatott és annak általánosan használt és géppel olvasható formájának. A vásárlónak joga van ezeket az adatokat más szolgáltatóhoz átvinni, ha ez technikailag lehetséges.
 16. A vásárlónak joga van ellenállni, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra használják fel. Ugyanúgy kifogásolhatja, ha személyes adatait feldolgozzák az eladó jogos érdeke érdekében.
 17. A vásárló, ha gyanítja, hogy személyes adatait jogtalanul feldolgozzák, kérheti az Adatvédelmi Hivataltól a személyes adatok védelmére irányuló eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványt.
 18. A fenti adatvédelmi információk a szerződéskötés előtti kapcsolatokra is vonatkoznak (vagyis a webáruházban történő regisztráció a jövőbeni vásárlás végett, vagy például árajánlat kérése, vagy termékinformáció és szolgáltatás igénylése esetén).
 19. Az online áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében az eladó kis sütiket alkalmazhat a vásárló eszközén, aminek köszönhetően az online áruház egy bizonyos ideig megőrzi működés és adatok beállítását (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret stb.). Az eladó internetes boltja sütiket használ, hogy emlékezzen a felhasználó vásárlói beállításaira, amik nélkülözhetetlenek az online áruháznak, esetleg marketing célokra. A vásárlók törölhetik az eszközökön tárolt összes sütit, és beállíthatnak egy internet böngészőt a készülékükön, hogy megakadályozzák a tárolásukat. Ebben az esetben a vásárlónak újra fel kell keresnie a webáruházat és kézileg kell beállítania néhány beállítást és egyes szolgáltatást vagy a webáruház funkciói nem kell, hogy működőképesek legyenek.

Rozsnyó  2018.12.18

Felmondási/Elállási nyilatkozat
A webáruház tulajdonosa La Piazza s.r.o. Statisztikai számjegy: 47589086. Cím: Košická 52, 04801 Rožňava.
© 2024
MINDEN JOG FENNTARTVA– ENIM, ROŽNAVA
cart